Belgie

NATO FLAG

 

 

Bulharsko

 

 

Česká Republika

 

 

Dánsko

 

 

Estonsko

 

 

Francie

 

 

Holandsko

 

 

Itálie

 

 

Kanada

 

 

Lotyšsko

 

 

Litva

 

 

Lucembursko

 

 

Maďarsko

 

 

Německo

 

 

Norsko

 

 

Polsko

 

 

Portugalsko

 

 

Rumunsko

 

 

Řecko 

 

 

Slovensko

 

 

Slovinsko

 

 

Spojené státy americké

 

 

Španělsko

 

 

Turecko

 

 

Velká Británie